ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ - ΒΟΥΝΙΟΥ "Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ"

Βιβλίο Επισκεπτών

Ημερομηνία
Από
Θέμα

Секретное предсказание было обнаружено в окраинах Москвы!!

Знаменитым провидящим написан суть секретного древнего предсказания касательно РФ. В этих документах сказано что государство Россия ожидает три войны, они будут сложные для обычных людей. В первых двух войнах Русское государство станет победителем. Россия получит величие, но через почти 100 лет после второй победы государство Россия распадается. Глава самой большой территории не примет это и спустя 20 лет будучи на престоле, будет создавать идеи о восстановлении территорий. Это станет крахом для большой страны. Сначала он захватит море и отметит это большой победой, пройдет время он захочет присоединить сушу. Это решение принесет в их жизнь только много смертей, народ большой страны будут погибать на чужой земле, а для всех остальных Русь станет чумой от которой надо бежать. Только гибель предводителя спасти великую страну. Что предпримут люди!!

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα